Przejdź do treści

Ważne informacje


 

  • Paulownia potrzebuje dużo wody, szczególnie w pierwszych latach wzrostu, dlatego pole musi zapewnić jej wystarczającą ilość wilgoci.
  • Wody gruntowe powinny występować na głębokości co najmniej 1,5 metra.
  • Drzewo wypuszcza bardzo duże liście, dlatego stanowisko powinno być jak najlepiej osłonięte od wiatru.
  • Temperatura otoczenia może wynosić od -20°C do +40°C.
  • Plantacje Paulowni mogą być uprawiane na każdym gruncie rolnym, ponieważ jest to uprawa o krótkim płodozmianie (na podstawie (UE) NR 1307/2013). Należy mieć na uwadze, że przedmiotowy obszar nie kwalifikuje się już do otrzymania dotacji unijnych.
  • Okres sadzenia rozpoczyna się pod koniec marca, a kończy w połowie września.